Hana Košková

Portfólio autora

Narodila sa v roku 1942 v Tuhári. Svoju matku nepoznala, vychovával ju otec a stará mama. Študovala na Strednej zdravotníckej škole a niekoľko rokov potom pôsobila ako zdravotná sestra. Prvú knihu – básnickú zbierku Pod teplom krvi – vydala ako 34-ročná, a hneď si ju všimla odborná literárna pospolitosť, obdržala Cenu Ivana Kraska. Nasledovali ďalšie básnické zbierky, vydané väčšinou Vydavateľstvom Spolku slovenských spisovateľov, ktorého je Hana Košková i členkou. Okrem poézie sa venuje detskej literárnej tvorbe, ale i prekladom z bulharčiny a ukrajinčiny, v poslednom období aj písaniu prózy, ktorú publikuje v rôznych literárnych časopisoch (Literárny týždenník, Slovenské pohľady, Romboid).

spisovateľka Hana Košková

Páči sa Vám tvorba tohto autora? Napíšte mu

  Ďalší autori

  2023-02-20T10:37:29+01:00
  spisovateľka Iveta Zaťovičová

  Iveta Zaťovičová

  Portfólio a životopis spisovateľky Ivety Zaťovičovej

  2020-10-07T13:03:39+02:00
  spisovateľka Hana Košková

  Hana Košková

  Biografia a tvorba spisovateľky Hany Koškovej

  Všetci autori