Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov sa riadia podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov.

Tento internetový obchod spracúva osobné údaje fyzických osôb výlučne na základe zákonných povinností, ktoré sú mu uložené zákonmi a nariadeniami Slovenskej republiky na účel uzatvorenia zmluvy na diaľku a predzmluvných vzťahov so zákazníkom. Osobné údaje fyzických osôb sú spracúvané len v rozsahu nevyhnutnom na splnenie účelu uzatvorenia zmluvy na diaľku a na nevyhnutne potrebné časové rozpätie.

Internetový obchod na adrese https://www.luxlibris.sk používa štandardné šifrovanie komunikácie medzi vašim prehliadačom a serverom, na ktorom je internetový obchod umiestnený. Toto šifrovanie je zabezpečené SSL certifikátom, ktorý zabezpečí ochranu údajov pred ich zneužitím a odchytením tretími stranami.

Identifikácia prevádzkovateľa internetového obchodu

Prevádzkovateľom internetového elektronického systému (ďalej len internetový obchod) na účely spracúvania osobných údajov je:

Lux libris s.r.o.
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Sro, vložka: 12292/S

Lux libris, s.r.o.
Begova 11
984 01 Lučenec

IČO: 36698547

Tel.: 047/4320750

E-mail: vydavatelstvo@luxlibris.sk

Adresa našej webovej stránky/internetového obchodu je https://www.luxlibris.sk

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Objednávkový proces a objednávkový formulár

Vaše osobné údaje sa spracúvajú výlučne s vašim vedomím a dobrovoľným a slobodným poskytnutím nevyhnutných osobných údajov, ktoré sú potrebné na dokončenie elektronickej objednávky a uzatvorenie zmluvy na diaľku so zákazníkom. Osobné údaje sa spracúvajú v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutne potrebný čas. Pre úspešné vybavenie elektronickej objednávky požadujeme nasledovné údaje:

Meno a Priezvisko
Krajina/Región
Adresa:
Ulica a číslo domu
PSČ – poštové smerovacie číslo
Mesto/Obec
Telefónne číslo
E-mailovú adresu

Komentáre a recenzie

Keď návštevníci webovej stránky/internetového obchodu zanechávajú na stránke komentáre alebo recenzie, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu. Tieto osobné údaje ďalej nespracovávame a sú ponechané len pre technické účely v databáze internetového obchodu pre uľahčenie prístupu návštevníka/užívateľa. Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov. Preto, ak je na našej webovej stránke/internetovom obchode umožnené nahrávanie obrázkov návštevníkmi, berte prosím na vedomie, že za nahratie takýchto multimediálnych súborov nesiete plnú zodpovednosť.

Kontaktné formuláre

V tomto internetovom obchode sú použité kontaktné elektronické formuláre, ktoré okrem iného slúžia predovšetkým na rýchle kontaktovanie prevádzkovateľa internetové obchodu, alebo rýchlu komunikáciu s ním. V prípade, že zvolíte tento spôsob komunikácie s prevádzkovateľom internetového obchodu, je nevyhnutné na vašu identifikáciu vyplniť nasledovné údaje:

Meno a priezvisko
E-mailovú adresu

Tieto údaje sú uchovávané na nevyhnutný čas a sú poskytnuté slobodne a dobrovoľne.

Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť “zapamätať”, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Analytika

Na sledovanie návštevnosti a vyhodnocovanie užívateľského správania sa používame v tomto internetovom obchode službu Google Analytics, pričom v našom internetovom obchode je vložený krátky útržok kódu, ktorý nám bol poskytnutý touto službou. Prostredníctvom tejto služby neprichádza k žiadnej identifikácii návštevníka a neprichádza k spracovaniu žiadnych osobných údajov. Tieto údaje neposkytujeme žiadnej tretej strane a slúžia výhradne pre interné účely spoločnosti, resp. prevádzkovateľa internetového obchodu.

S kým zdieľame vaše údaje

Vaše osobné údaje nezdieľame so žiadnou treťou stranou.

Vaše osobné údaje sú poskytnuté prepravným spoločnostiam, čo je nevyhnutné na dokončenie zmluvného vzťahu a uzatvorenie zmluvy na diaľku prostredníctvom elektronického systému so zákazníkom.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Dĺžka uchovávania a spracúvania osobných údajov je stanovená zákonmi a nariadeniami, či osobitnými predpismi, alebo ďalšími legislatívnymi rámcami platnými v SR, ktoré upravujú napr. povinnosti prevádzkovateľov internetových obchodov, alebo určujú podmienky uzatvárania zmluvných vzťahov na diaľku a pod.

Osobné údaje, ktoré nepodliehajú týmto zákonným povinnostiam sú spracúvané len na nevyhnutný čas, na ktorý boli poskytnuté.

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu. Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského mena). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Máte právo na prístup k vašim údajom – ak nás o to požiadate, neodkladne vám oznámime aké osobné údaje o vás uchovávame. To platí len v prípade, že vieme vo vašej žiadosti presne identifikovať oprávnenosť tejto požiadavky. To znamená, že musíte mať na tejto webovej stránke účet alebo vloženú recenziu, či komentár.

Máte právo na opravu – v prípade, že vo vašich osobných údajoch prišlo k zmene alebo nepresnostiam, môžete vaše osobné údaje doplniť alebo opraviť.

Máte právo na výmaz – vaše osobné údaje môžete kedykoľvek z nášho systému odstrániť. Platí len ak máte vytvorený zákaznícky alebo užívateľský účet.

Máte právo na obmedzenie spracúvania – ak sa domnievate, že vaše osobné údaje alebo ich časť spracúvame neoprávnene, alebo sú vaše osobné údaje nesprávne, alebo potrebujete, aby sme ich spracovávali dlhšie ako je nevyhnutné.

Máte právo na prenosnosť – máte právo na prenos vašich údajov, pokiaľ je to technicky možné z jedného prevádzkovateľa na druhého.

Máte právo namietať – kedykoľvek môžete vysloviť námietku v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov.

Máte právo na odvolanie súhlasu – ak ste nám v minulosti poskytli súhlas na spracovanie osobných údajov, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.

Kam posielame vaše údaje

Komentáre a recenzie návštevníkov, ako aj kontaktné formuláre sú kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu. Na detekciu spamu používame službu reCaptcha od spoločnosti Google.

Ako chránime vaše údaje

Vaše osobné údaje a údaje prehliadania chránime štandardným šifrovaním, ktoré je zabezpečené štandardným SSL certifikátom. Všetky údaje, ktoré odosielate počas návštevy nášho internetového obchodu sú šifrované. Pre prístup k dátam sú využívané prostriedky na ochranu siete, sieťových zariadení a koncových zariadení v sieti. Koncové zobrazovacie zariadenia sú chránené heslovaním a pravidelným aktualizovaním systémov.

Aké máme procesy pri úniku dát

Pri úniku dát, ktorých súčasťou sú osobné údaje, sa riadime podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov. Najneskôr do 72 hodín, ako sa dozvieme o úniku dát, túto skutočnosť oznámime Úradu na ochranu osobných údajov. V prípade, že nám to technické prostriedky umožnia ihneď informujeme všetky dotknuté strany.