Po šiestich prozaických dielach sa Iveta Zaťovičová prvýkrát predstavuje knižne aj ako poetka. Autorkin básnický debut Zjesenievanie myšlienkovo i emočne nadväzuje na predchádzajúce tituly. Z jej básní vyžaruje krehkosť a neha, radosť až roztopašnosť, ale aj odvaha a zanietenosť. Vo svojej knihe spracúva väčšinou témy osobné a rodinné, ale nevyhýba sa ani aktuálnym spoločenským témam, nevynímajúc hrozbu vojnových konfliktov.